GDPR, brugerdata og privatlivets fred

Vi har fokus på at respektere brugerens ret til privatliv, og undgår så vidt muligt at indlejre tredjeparts-scripts, tredjeparts-fonte og tredjeparts-cookies. Fonte indlejres altid direkte i themet (som filer) og det samme mht. tredjeparts-scripts, som Bootstrap i et theme, hvor Bootstrap biblioteket indlejres i themet.

Du kan se hvilke tredjeparts-scripts en hjemmeside henter ind udefra med Firefox udvidelsen uBlock Origin (findes også til Chrome).

Fordele ved at bruge en strategi som minimerer brug af tredjeparts-cookies, -scripts og -fonte:

  • Brugerens ret til privatliv respekteres
  • Man er ikke afhængig af at en tredjeparts-service er tilgængelig
  • Eventuelle GDPR-advarsler bliver mere overskuelige, eller bliver helt overflødige

Matomo, GDPR-venlig tjeneste til brugerdata

Efter Det Europæiske Databeskyttelsesråds (EDPB) nye anbefalinger om dataoverførsler til tredjelande kan man overveje at skifte fra Google Analytics til en GDPR-venlig brugerdata-tjeneste som Matomo hvor indsamlet data holdes indenfor eget system, og ikke deles med tredjepart. Vi kan hjælpe med at integrere Matomo i jeres hjemmeside, og installere Matomo på jeres egen server. Se også:

Kampagner i Matomo

Som i andre Analytics værktøjer er det muligt i Matomo at oprette kampagner, så man kan spore effektiviteten på de forskellige kanaler, eller hvis man vil lave A/B-testing på varianter af design og tekst-opsætning. Et eksempel på en kampagne-URL:

https://ardea.dk/gdpr?mtm_campaign=2022-feb-info&mtm_kwd=gdpr&mtm_source=nyhedsbrev&mtm_medium=email&mtm_content=variant-a

Enkeltdelene i læsevenligt format:
Kampagne: 2022-feb-info
Emneord: gdpr
Kilde: nyhedsbrev
Medium: email
A/B testing: variant-a

For mere, se Tracking Marketing Campaigns.

Indlejre fonte i jeres hjemmesides theme

I en kendelse fra en domstol i München januar 2022 blev det udmeldt at der ikke er nogen legitim grund til at bruge Google Fonte som tredjeparts-fonte. Vi kan hjælpe med at integrere fonte direkte i jeres hjemmesides theme, så jeres brugeres ret til privatliv respekteres.