GDPR, brugerdata og privatlivets fred

Vi har fokus på at respektere brugerens ret til privatliv, og undgår så vidt muligt at indlejre tredjeparts-scripts, tredjeparts-fonte og tredjeparts-cookies. Fonte indlejres altid direkte i themet (som filer) og det samme mht. tredjeparts-scripts, som Bootstrap i et theme, hvor Bootstrap biblioteket indlejres i themet.

Du kan se hvilke tredjeparts-scripts en hjemmeside henter ind udefra med Firefox udvidelsen uBlock Origin (findes også til Chrome).

Fordele ved at bruge en strategi som minimerer brug af tredjeparts-cookies, -scripts og -fonte:

  • Brugerens ret til privatliv respekteres
  • Man er ikke afhængig af at en tredjeparts-service er tilgængelig
  • Eventuelle GDPR-advarsler bliver mere overskuelige, eller bliver helt overflødige

Matomo, GDPR-venlig tjeneste til brugerdata

Efter udmeldingerne fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) om dataoverførsler til tredjelande og fra Datatilsynet om at Google Analytics er ulovligt at bruge i Danmark bør man skifte til et GDPR-venligt alternativ som Matomo, hvor indsamlede brugerdata kan holdes indenfor egne rækker, og ikke deles med tredjepart.

Vi kan hjælpe med at integrere Matomo på jeres hjemmeside, og installere Matomo på jeres egen server. Det er muligt at importere brugerdata fra Google Analytics til Matomo via deres Google Analytics Importer, så al den data, man har opbygget ikke mistes ved et skifte fra Google Analytics. Bemærk: Den gamle Google Analytics lukker juli 2023, og data kan ikke migreres fra den gamle GA til GA4, så data fra den gamle GA som lukker juli 2023 skal altså helst overføres inden da. Se også:

Kampagner i Matomo

Som i andre Analytics værktøjer er det muligt i Matomo at oprette kampagner, så man kan spore effektiviteten på de forskellige kanaler, eller hvis man vil lave A/B-testing på varianter af design og tekst-opsætning. Et eksempel på en kampagne-URL:

https://ardea.dk/gdpr?mtm_campaign=2022-feb-info&mtm_kwd=gdpr&mtm_source=nyhedsbrev&mtm_medium=email&mtm_content=variant-a

Enkeltdelene i læsevenligt format:
Kampagne: 2022-feb-info
Emneord: gdpr
Kilde: nyhedsbrev
Medium: email
A/B testing: variant-a

For mere, se Tracking Marketing Campaigns.

Indlejre fonte i jeres hjemmesides theme

I en kendelse fra en domstol i München januar 2022 blev det udmeldt at der ikke er nogen legitim grund til at bruge Google Fonte som tredjeparts-fonte. Vi kan hjælpe med at integrere fonte direkte i jeres hjemmesides theme, så jeres brugeres ret til privatliv respekteres.